Ingevity Corp (NGVT)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 76 700 275 400 257 700 56 900 77 900
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 41 900 46 000 33 300 35 700 34 500
Należności w tys. USD 224 800 161 700 148 000 150 000 118 900
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 303 500 268 900 223 400 215 500 183 300
Wskaźnik płynności szybkiej 1,13 1,80 1,97 1,13 1,26

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($76 700K + $41 900K + $224 800K) ÷ $303 500K
= 1,13


Analiza porównawcza

2022