Ingevity Corp (NGVT)

Rotacja aktywów razem

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 1 668 300 1 391 500 1 216 100 1 292 900 1 133 600
Aktywa razem w tys. USD 2 736 500 2 469 000 2 334 500 2 141 700 1 315 200
Rotacja aktywów razem 0,61 0,56 0,52 0,60 0,86

2022 obliczenia

Rotacja aktywów razem = Przychody ze sprzedaży ÷ Aktywa razem
= $1 668 300K ÷ $2 736 500K
= 0,61


Analiza porównawcza

2022