Ingevity Corp (NGVT)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 76 700 275 400 257 700 56 900 77 900
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 41 900 46 000 33 300 35 700 34 500
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 303 500 268 900 223 400 215 500 183 300
Wskaźnik płynności gotówkowej 0,39 1,20 1,30 0,43 0,61

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($76 700K + $41 900K) ÷ $303 500K
= 0,39


Analiza porównawcza

2022