MDU Resources Group Inc (MDU)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 80 517 54 161 59 547 66 459 53 948
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 238 064 214 432 112 647 115 805 119 500
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 1 479 600 1 092 240 963 522 866 427 986 050
Wskaźnik płynności gotówkowej 0,22 0,25 0,18 0,21 0,18

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($80 517K + $238 064K) ÷ $1 479 600K
= 0,22


Analiza porównawcza

2022

Nazwa spółki
Symbol
Wskaźnik płynności gotówkowej
MDU Resources Group Inc
MDU
0,22
Arcosa Inc
ACA
0,56
Dycom Industries, Inc.
DY
0,66
KBR Inc
KBR
0,43
Mastec Inc.
MTZ
0,94
MYR Group Inc
MYRG
0,61