MDU Resources Group Inc (MDU)

Rotacja zapasów

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów w tys. USD 849 890 557 223 457 210 508 102 484 865
Zapasy w tys. USD 387 525 335 609 291 167 278 407 287 309
Rotacja zapasów 2,19 1,66 1,57 1,83 1,69

2022 obliczenia

Rotacja zapasów = Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów ÷ Zapasy
= $849 890K ÷ $387 525K
= 2,19


Analiza porównawcza

2022