MDU Resources Group Inc (MDU)

Rotacja aktywów razem

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 6 973 860 5 680 730 5 532 750 5 336 780 4 531 550
Aktywa razem w tys. USD 9 660 780 8 910 440 8 053 370 7 683 060 6 988 110
Rotacja aktywów razem 0,72 0,64 0,69 0,69 0,65

2022 obliczenia

Rotacja aktywów razem = Przychody ze sprzedaży ÷ Aktywa razem
= $6 973 860K ÷ $9 660 780K
= 0,72


Analiza porównawcza

2022