MDU Resources Group Inc (MDU)

Rotacja aktywów trwałych

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 6 973 860 5 680 730 5 532 750 5 336 780 4 531 550
Property, plant and equipment w tys. USD 6 091 540 5 756 390 5 166 940 4 917 140 4 578 680
Rotacja aktywów trwałych 1,14 0,99 1,07 1,09 0,99

2022 obliczenia

Rotacja aktywów trwałych = Przychody ze sprzedaży ÷ Property, plant and equipment
= $6 973 860K ÷ $6 091 540K
= 1,14


Analiza porównawcza

2022