MDU Resources Group Inc (MDU)

Rotacja zobowiązań

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów w tys. USD 849 890 557 223 457 210 508 102 484 865
Zobowiązania handlowe w tys. USD 657 168 478 933 426 264 403 391 358 505
Rotacja zobowiązań 1,29 1,16 1,07 1,26 1,35

2022 obliczenia

Rotacja zobowiązań = Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów ÷ Zobowiązania handlowe
= $849 890K ÷ $657 168K
= 1,29


Analiza porównawcza

2022