Linde Plc (LIN)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2022/Q3
(30 wrz 2022)
2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
2021/Q4
(31 gru 2021)
2021/Q3
(30 wrz 2021)
2021/Q2
(30 cze 2021)
2021/Q1
(31 mar 2021)
2020/Q4
(31 gru 2020)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 3 756 000 3 655 000 4 464 000 2 823 000 4 700 000 3 137 000 4 096 000 3 754 000
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 993 000 1 028 000 1 182 000 908 000 1 246 000 1 275 000 1 202 000 1 009 000
Należności w tys. USD 4 599 000 4 803 000 4 845 000 4 695 000 4 367 000 4 342 000 4 139 000 4 428 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 15 061 000 15 295 000 14 506 000 13 643 000 14 758 000 14 676 000 15 027 000 13 740 000
Wskaźnik płynności szybkiej 0,62 0,62 0,72 0,62 0,70 0,60 0,63 0,67

2022/Q3 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($3 756 000K + $993 000K + $4 599 000K) ÷ $15 061 000K
= 0,62