Linde Plc (LIN)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 2 823 000 3 754 000 2 700 000 4 466 000 617 000
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 908 000 1 009 000 1 233 000 1 110 000 250 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 13 643 000 13 740 000 12 160 000 12 956 000 3 307 000
Wskaźnik płynności gotówkowej 0,27 0,35 0,32 0,43 0,26

2021 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($2 823 000K + $908 000K) ÷ $13 643 000K
= 0,27