Linde Plc. (LIN)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 4 664 000 5 436 000 2 823 000 3 754 000 2 700 000
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 945 000 849 000 908 000 1 009 000 1 233 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 15 717 000 16 479 000 13 643 000 13 740 000 12 160 000
Wskaźnik płynności gotówkowej 0,36 0,38 0,27 0,35 0,32

2023 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($4 664 000K + $945 000K) ÷ $15 717 000K
= 0,36