Linde Plc. (LIN)

Wskaźnik zadłużenia do aktywów

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 12 198 000 11 335 000 12 277 000 10 693 000 12 288 000
Aktywa razem w tys. USD 79 658 000 81 605 000 88 229 000 86 612 000 93 386 000
Wskaźnik zadłużenia do aktywów 0,15 0,14 0,14 0,12 0,13

2022 obliczenia

Wskaźnik zadłużenia do aktywów = Długoterminowe zobowiązania finansowe ÷ Aktywa razem
= $12 198 000K ÷ $79 658 000K
= 0,15