Linde Plc. (LIN)

Cykl konwersji gotówki

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Cykl zapasów dni 37,12 36,06 41,02 37,21 66,34
Cykl należności dni 52,34 55,65 59,33 59,44 111,39
Cykl zobowiązań dni 56,20 72,88 73,44 71,62 129,34
Cykl konwersji gotówki dni 33,25 18,82 26,91 25,03 48,38

2022 obliczenia

Cykl konwersji gotówki = Cykl zapasów + Cykl należności – Cykl zobowiązań
= 37,12 + 52,34 – 56,20
= 33,25