Linde Plc (LIN)

Rotacja aktywów trwałych

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 30 793 000 27 243 000 28 228 000 14 900 000 11 437 000
Property, plant and equipment w tys. USD 26 003 000 28 711 000 29 064 000 29 717 000 12 057 000
Rotacja aktywów trwałych 1,18 0,95 0,97 0,50 0,95

2021 obliczenia

Rotacja aktywów trwałych = Przychody ze sprzedaży ÷ Property, plant and equipment
= $30 793 000K ÷ $26 003 000K
= 1,18