Linde Plc. (LIN)

Rotacja zapasów

Obliczenia

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów w tys. USD 17 492 000 19 450 000 17 543 000 15 383 000 16 644 000
Zapasy w tys. USD 2 115 000 1 978 000 1 733 000 1 729 000 1 697 000
Rotacja zapasów 8,27 9,83 10,12 8,90 9,81

2023 obliczenia

Rotacja zapasów = Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów ÷ Zapasy
= $17 492 000K ÷ $2 115 000K
= 8,27