Linde Plc. (LIN)

Rotacja zapasów

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów w tys. USD 19 450 000 17 543 000 15 383 000 16 644 000 9 084 000
Zapasy w tys. USD 1 978 000 1 733 000 1 729 000 1 697 000 1 651 000
Rotacja zapasów 9,83 10,12 8,90 9,81 5,50

2022 obliczenia

Rotacja zapasów = Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów ÷ Zapasy
= $19 450 000K ÷ $1 978 000K
= 9,83