Linde Plc (LIN)

Rotacja aktywów razem

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 30 793 000 27 243 000 28 228 000 14 900 000 11 437 000
Aktywa razem w tys. USD 81 605 000 88 229 000 86 612 000 93 386 000 20 436 000
Rotacja aktywów razem 0,38 0,31 0,33 0,16 0,56

2021 obliczenia

Rotacja aktywów razem = Przychody ze sprzedaży ÷ Aktywa razem
= $30 793 000K ÷ $81 605 000K
= 0,38