Linde Plc. (LIN)

Rotacja aktywów razem

Obliczenia

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 32 854 000 33 364 000 30 793 000 27 243 000 28 228 000
Aktywa razem w tys. USD 80 811 000 79 658 000 81 605 000 88 229 000 86 612 000
Rotacja aktywów razem 0,41 0,42 0,38 0,31 0,33

2023 obliczenia

Rotacja aktywów razem = Przychody ze sprzedaży ÷ Aktywa razem
= $32 854 000K ÷ $80 811 000K
= 0,41