Linde Plc. (LIN)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 5 436 000 2 823 000 3 754 000 2 700 000 4 466 000
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 849 000 908 000 1 009 000 1 233 000 1 110 000
Należności w tys. USD 4 784 000 4 695 000 4 428 000 4 597 000 4 547 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 16 479 000 13 643 000 13 740 000 12 160 000 12 956 000
Wskaźnik płynności szybkiej 0,67 0,62 0,67 0,70 0,78

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($5 436 000K + $849 000K + $4 784 000K) ÷ $16 479 000K
= 0,67