Linde Plc. (LIN)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2022/Q4
(31 gru 2022)
2022/Q3
(30 wrz 2022)
2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
2021/Q4
(31 gru 2021)
2021/Q3
(30 wrz 2021)
2021/Q2
(30 cze 2021)
2021/Q1
(31 mar 2021)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 5 436 000 3 756 000 3 655 000 4 464 000 2 823 000 4 700 000 3 137 000 4 096 000
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 849 000 993 000 1 028 000 1 182 000 908 000 1 246 000 1 275 000 1 202 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 16 479 000 15 061 000 15 295 000 14 506 000 13 643 000 14 758 000 14 676 000 15 027 000
Wskaźnik płynności gotówkowej 0,38 0,32 0,31 0,39 0,27 0,40 0,30 0,35

2022/Q4 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($5 436 000K + $849 000K) ÷ $16 479 000K
= 0,38