Linde Plc. (LIN)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2023/Q4
(31 gru 2023)
2023/Q3
(30 wrz 2023)
2023/Q2
(30 cze 2023)
2023/Q1
(31 mar 2023)
2022/Q4
(31 gru 2022)
2022/Q3
(30 wrz 2022)
2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 4 664 000 3 894 000 3 357 000 4 962 000 5 436 000 3 756 000 3 655 000 4 464 000
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 945 000 1 073 000 1 176 000 1 135 000 849 000 993 000 1 028 000 1 182 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 15 717 000 14 162 000 14 552 000 17 785 000 16 479 000 15 061 000 15 295 000 14 506 000
Wskaźnik płynności gotówkowej 0,36 0,35 0,31 0,34 0,38 0,32 0,31 0,39

2023/Q4 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($4 664 000K + $945 000K) ÷ $15 717 000K
= 0,36