Gamestop Corporation (GME)

Wskaźniki aktywności

Krótkoterminowe

Wskaźniki rotacji

2024/Q2
(29 lip 2023)
2024/Q1
(29 kwi 2023)
2023/Q4
(28 sty 2023)
2023/Q3
(29 paź 2022)
2023/Q2
(30 lip 2022)
2023/Q1
(30 kwi 2022)
2022/Q4
(29 sty 2022)
2022/Q3
(30 paź 2021)
Rotacja zapasów 6,54 5,83 6,67 4,16 6,52 5,23 5,10 3,91
Rotacja należności 76,90 48,54 38,51 47,52 60,89 59,11 42,60 70,49
Rotacja zobowiązań 11,72 7,88 8,57 5,30 22,02 12,40 9,90 6,27
Rotacja kapitału pracującego 6,23 6,19 6,02 6,00 5,58 5,08 4,83 4,26

Średnia liczba dni

2024/Q2
(29 lip 2023)
2024/Q1
(29 kwi 2023)
2023/Q4
(28 sty 2023)
2023/Q3
(29 paź 2022)
2023/Q2
(30 lip 2022)
2023/Q1
(30 kwi 2022)
2022/Q4
(29 sty 2022)
2022/Q3
(30 paź 2021)
Cykl zapasów dni 55,78 62,65 54,72 87,78 56,02 69,83 71,62 93,35
Cykl należności dni 4,75 7,52 9,48 7,68 5,99 6,17 8,57 5,18
Cykl zobowiązań dni 31,15 46,31 42,57 68,93 16,57 29,44 36,87 58,22

Długoterminowe

2024/Q2
(29 lip 2023)
2024/Q1
(29 kwi 2023)
2023/Q4
(28 sty 2023)
2023/Q3
(29 paź 2022)
2023/Q2
(30 lip 2022)
2023/Q1
(30 kwi 2022)
2022/Q4
(29 sty 2022)
2022/Q3
(30 paź 2021)
Rotacja aktywów trwałych 48,73 46,81 43,42 42,99 41,31 38,83 36,74 32,73
Rotacja aktywów razem 2,07 1,88 1,90 1,79 2,17 1,96 1,72 1,56