Gamestop Corporation (GME)

ROA

Obliczenia

2022
(29 sty 2022)
2021
(30 sty 2021)
2020
(1 lut 2020)
2019
(2 lut 2019)
2018
(3 lut 2018)
Zysk netto w tys. USD -381 300 -215 300 -470 900 -673 000 34 700
Aktywa razem w tys. USD 3 499 300 2 472 600 2 819 700 4 044 300 5 041 600
ROA -10,90% -8,71% -16,70% -16,64% 0,69%

2022 obliczenia

ROA = Zysk netto ÷ Aktywa razem
= $-381 300K ÷ $3 499 300K
= -10,90%