Gamestop Corporation (GME)

Rachunek zysków i strat

w tys. USD

2023
(28 sty 2023)
2022
(29 sty 2022)
2021
(30 sty 2021)
2020
(1 lut 2020)
2019
(2 lut 2019)
2018
(3 lut 2018)
Przychody ze sprzedaży 5 927 200 6 010 700 5 089 800 6 466 000 8 285 300 9 224 600
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 4 555 100 4 662 900 3 830 300 4 557 300 5 977 200 6 184 500
Zysk ze sprzedaży brutto 1 372 100 1 347 800 1 259 500 1 908 700 2 308 100 3 040 100
Koszty badań i rozwoju 0 0 0 0 0 0
Koszty ogólnego zarządu 1 681 000 1 709 600 1 514 200 1 922 700 1 888 600 2 363 000
Zysk operacyjny -308 900 -361 800 -254 700 -14 000 313 900 526 400
Koszty odsetek netto 0 26 900 32 100 27 200 51 100 55 300
Pozostałe przychody (koszty) 0 0 0 0 0 0
Zysk (strata) przed opodatkowaniem -302 100 -395 400 -269 900 -426 800 -753 100 80 300
Podatek dochodowy 11 000 -14 100 -55 300 37 600 41 700 45 600
Udziały niekontrolujące 0 0 0 0 0 0
Zysk (strata) netto -313 100 -381 300 -215 300 -470 900 -673 000 34 700