Gamestop Corporation (GME)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2023
(28 sty 2023)
2022
(29 sty 2022)
2021
(30 sty 2021)
2020
(1 lut 2020)
2019
(2 lut 2019)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 1 390 600 1 271 400 508 500 499 400 1 624 400
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 96 300 238 200 224 900 120 900 118 600
Należności w tys. USD 153 900 141 100 105 300 141 900 134 200
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 1 339 100 1 354 700 1 342 700 1 237 700 2 181 100
Wskaźnik płynności szybkiej 1,23 1,22 0,62 0,62 0,86

2023 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($1 390 600K + $96 300K + $153 900K) ÷ $1 339 100K
= 1,23


Analiza porównawcza

2023

Nazwa spółki
Symbol
Wskaźnik płynności szybkiej
Gamestop Corporation
GME
1,23
Best Buy Co. Inc.
BBY
0,37