Gamestop Corporation (GME)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2022
(29 sty 2022)
2021
(30 sty 2021)
2020
(1 lut 2020)
2019
(2 lut 2019)
2018
(3 lut 2018)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 1 271 400 508 500 499 400 1 624 400 864 400
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 238 200 224 900 120 900 118 600 124 900
Należności w tys. USD 141 100 105 300 141 900 134 200 182 700
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 1 354 700 1 342 700 1 237 700 2 181 100 1 915 600
Wskaźnik płynności szybkiej 1,22 0,62 0,62 0,86 0,61

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($1 271 400K + $238 200K + $141 100K) ÷ $1 354 700K
= 1,22


Analiza porównawcza

2022

Nazwa spółki
Symbol
Wskaźnik płynności szybkiej
Gamestop Corporation
GME
1,22
Best Buy Co. Inc.
BBY
0,41