Gamestop Corporation (GME)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2023
(28 sty 2023)
2022
(29 sty 2022)
2021
(30 sty 2021)
2020
(1 lut 2020)
2019
(2 lut 2019)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 1 390 600 1 271 400 508 500 499 400 1 624 400
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 96 300 238 200 224 900 120 900 118 600
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 1 339 100 1 354 700 1 342 700 1 237 700 2 181 100
Wskaźnik płynności gotówkowej 1,11 1,11 0,55 0,50 0,80

2023 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($1 390 600K + $96 300K) ÷ $1 339 100K
= 1,11


Analiza porównawcza

2023

Nazwa spółki
Symbol
Wskaźnik płynności gotówkowej
Gamestop Corporation
GME
1,11
Best Buy Co. Inc.
BBY
0,28