Gamestop Corporation (GME)

Wskaźniki aktywności

Krótkoterminowe

Wskaźniki rotacji

2023
(28 sty 2023)
2022
(29 sty 2022)
2021
(30 sty 2021)
2020
(1 lut 2020)
2019
(2 lut 2019)
Rotacja zapasów 6,67 5,10 6,36 5,30 4,78
Rotacja należności 38,51 42,60 48,34 45,57 61,74
Rotacja zobowiązań 8,57 9,90 11,21 11,97 5,68
Rotacja kapitału pracującego 6,02 4,83 24,41 16,33 8,75

Średnia liczba dni

2023
(28 sty 2023)
2022
(29 sty 2022)
2021
(30 sty 2021)
2020
(1 lut 2020)
2019
(2 lut 2019)
Cykl zapasów dni 54,72 71,62 57,41 68,85 76,36
Cykl należności dni 9,48 8,57 7,55 8,01 5,91
Cykl zobowiązań dni 42,57 36,87 32,57 30,50 64,23

Długoterminowe

2023
(28 sty 2023)
2022
(29 sty 2022)
2021
(30 sty 2021)
2020
(1 lut 2020)
2019
(2 lut 2019)
Rotacja aktywów trwałych 43,42 36,74 25,30 23,44 25,79
Rotacja aktywów razem 1,90 1,72 2,06 2,29 2,05