Gamestop Corporation (GME)

Wskaźnik zadłużenia do kapitału całkowitego

Obliczenia

2022
(29 sty 2022)
2021
(30 sty 2021)
2020
(1 lut 2020)
2019
(2 lut 2019)
2018
(3 lut 2018)
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 40 500 216 000 419 800 471 600 817 900
Kapitał własny w tys. USD 1 602 500 436 700 611 500 1 336 200 2 214 500
Wskaźnik zadłużenia do kapitału całkowitego 0,02 0,33 0,41 0,26 0,27

2022 obliczenia

Wskaźnik zadłużenia do kapitału całkowitego = Długoterminowe zobowiązania finansowe ÷ (Długoterminowe zobowiązania finansowe + Kapitał własny)
= $40 500K ÷ ($40 500K + $1 602 500K)
= 0,02