Five Below Inc (FIVE)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2024/Q3
(28 paź 2023)
2024/Q2
(29 lip 2023)
2024/Q1
(29 kwi 2023)
2023/Q4
(28 sty 2023)
2023/Q3
(29 paź 2022)
2023/Q2
(30 lip 2022)
2023/Q1
(30 kwi 2022)
2022/Q4
(29 sty 2022)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 162 928 436 357 423 527 399 169 116 951 272 416 309 641 342 114
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 164 722 131 948 125 587 139 490 138 536 122 142 91 791 107 521
Należności w tys. USD 0 0 0 0 0 0 0 0
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 758 166 649 468 618 554 602 560 639 850 630 523 594 387 586 901
Wskaźnik płynności szybkiej 0,43 0,88 0,89 0,89 0,40 0,63 0,68 0,77

2024/Q3 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($162 928K + $164 722K + $0K) ÷ $758 166K
= 0,43


Analiza porównawcza

2024/Q3