Five Below Inc (FIVE)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2023/Q2
(30 lip 2022)
2023/Q1
(30 kwi 2022)
2022/Q4
(29 sty 2022)
2022/Q3
(30 paź 2021)
2022/Q2
(31 lip 2021)
2022/Q1
(1 maj 2021)
2021/Q4
(30 sty 2021)
2021/Q3
(31 paź 2020)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 272 416 309 641 342 114 311 316 413 124 383 459 409 711 213 794
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 122 142 91 791 107 521 101 493 78 914 57 423 64 435 68 284
Należności w tys. USD 0 0 0 0 0 0 0 0
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 630 523 594 387 586 901 613 602 501 850 465 593 435 670 496 844
Wskaźnik płynności szybkiej 0,63 0,68 0,77 0,67 0,98 0,95 1,09 0,57

2023/Q2 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($272 416K + $122 142K + $0K) ÷ $630 523K
= 0,63


Analiza porównawcza

2023/Q2