Five Below Inc (FIVE)

Rotacja aktywów trwałych

Obliczenia

2024
(3 lut 2024)
2023
(28 sty 2023)
2022
(29 sty 2022)
2021
(30 sty 2021)
2020
(1 lut 2020)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 3 559 370 3 076 310 2 848 350 1 962 140 1 846 730
Property, plant and equipment w tys. USD 1 134 310 925 530 777 497 565 351 439 086
Rotacja aktywów trwałych 3,14 3,32 3,66 3,47 4,21

2024 obliczenia

Rotacja aktywów trwałych = Przychody ze sprzedaży ÷ Property, plant and equipment
= $3 559 370K ÷ $1 134 310K
= 3,14


Analiza porównawcza

2024