Five Below Inc (FIVE)

Rotacja aktywów trwałych

Obliczenia

2022
(29 sty 2022)
2021
(30 sty 2021)
2020
(1 lut 2020)
2019
(2 lut 2019)
2018
(3 lut 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 2 848 350 1 962 140 1 846 730 1 559 560 1 278 210
Property, plant and equipment w tys. USD 777 497 565 351 439 086 301 297 180 349
Rotacja aktywów trwałych 3,66 3,47 4,21 5,18 7,09

2022 obliczenia

Rotacja aktywów trwałych = Przychody ze sprzedaży ÷ Property, plant and equipment
= $2 848 350K ÷ $777 497K
= 3,66


Analiza porównawcza

2022