Five Below Inc (FIVE)

Wskaźnik płynności bieżącej

Obliczenia

2022
(29 sty 2022)
2021
(30 sty 2021)
2020
(1 lut 2020)
2019
(2 lut 2019)
2018
(3 lut 2018)
Aktywa obrotowe razem w tys. USD 904 739 755 413 665 713 642 257 479 362
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 586 901 435 670 351 345 253 105 164 460
Wskaźnik płynności bieżącej 1,54 1,73 1,89 2,54 2,91

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności bieżącej = Aktywa obrotowe razem ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= $904 739K ÷ $586 901K
= 1,54


Analiza porównawcza

2022