Five Below Inc (FIVE)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2023
(28 sty 2023)
2022
(29 sty 2022)
2021
(30 sty 2021)
2020
(1 lut 2020)
2019
(2 lut 2019)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 399 169 342 114 409 711 261 719 337 160
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 139 490 107 521 64 435 79 966 61 461
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 602 560 586 901 435 670 351 345 253 105
Wskaźnik płynności gotówkowej 0,89 0,77 1,09 0,97 1,57

2023 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($399 169K + $139 490K) ÷ $602 560K
= 0,89


Analiza porównawcza

2023