Five Below Inc (FIVE)

Marża zysku ze sprzedaży brutto

Obliczenia

2022
(29 sty 2022)
2021
(30 sty 2021)
2020
(1 lut 2020)
2019
(2 lut 2019)
2018
(3 lut 2018)
Zysk ze sprzedaży brutto w tys. USD 1 030 440 652 330 673 966 565 085 463 413
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 2 848 350 1 962 140 1 846 730 1 559 560 1 278 210
Marża zysku ze sprzedaży brutto 36,18% 33,25% 36,50% 36,23% 36,25%

2022 obliczenia

Marża zysku ze sprzedaży brutto = Zysk ze sprzedaży brutto ÷ Przychody ze sprzedaży
= $1 030 440K ÷ $2 848 350K
= 36,18%


Analiza porównawcza

2022