Five Below Inc (FIVE)

Rotacja zobowiązań

Obliczenia

2022
(29 sty 2022)
2021
(30 sty 2021)
2020
(1 lut 2020)
2019
(2 lut 2019)
2018
(3 lut 2018)
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów w tys. USD 1 817 910 1 309 810 1 172 760 994 478 814 795
Zobowiązania handlowe w tys. USD 196 461 138 622 130 242 103 692 73 033
Rotacja zobowiązań 9,25 9,45 9,00 9,59 11,16

2022 obliczenia

Rotacja zobowiązań = Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów ÷ Zobowiązania handlowe
= $1 817 910K ÷ $196 461K
= 9,25


Analiza porównawcza

2022