Five Below Inc (FIVE)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2022
(29 sty 2022)
2021
(30 sty 2021)
2020
(1 lut 2020)
2019
(2 lut 2019)
2018
(3 lut 2018)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 342 114 409 711 261 719 337 160 244 627
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 107 521 64 435 79 966 61 461 47 698
Należności w tys. USD 0 0 0 0 0
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 586 901 435 670 351 345 253 105 164 460
Wskaźnik płynności szybkiej 0,77 1,09 0,97 1,57 1,78

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($342 114K + $107 521K + $0K) ÷ $586 901K
= 0,77


Analiza porównawcza

2022