Five Below Inc (FIVE)

Rachunek zysków i strat

w tys. USD

2024
(3 lut 2024)
2023
(28 sty 2023)
2022
(29 sty 2022)
2021
(30 sty 2021)
2020
(1 lut 2020)
2019
(2 lut 2019)
2018
(3 lut 2018)
Przychody ze sprzedaży 3 559 370 3 076 310 2 848 350 1 962 140 1 846 730 1 559 560 1 278 210
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 2 285 540 1 980 820 1 817 910 1 309 810 1 172 760 994 478 814 795
Zysk ze sprzedaży brutto 1 273 820 1 095 490 1 030 440 652 330 673 966 565 085 463 413
Koszty badań i rozwoju 0 0 0 0 0 0 0
Koszty ogólnego zarządu 757 507 750 448 650 564 497 527 456 682 377 901 306 022
Zysk operacyjny 385 571 345 043 379 880 154 803 217 284 187 184 157 391
Koszty odsetek netto 0 0 0 0 0 -4 623 -1 458
Pozostałe przychody (koszty) 0 0 0 0 0 0 0
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 401 101 347 534 366 703 153 067 221 569 191 807 158 849
Podatek dochodowy 99 995 86 006 87 893 29 706 46 513 42 162 56 398
Udziały niekontrolujące 0 0 0 0 0 0 0
Zysk (strata) netto 301 106 261 528 278 810 123 361 175 056 149 645 102 451