Eversource Energy (ES)

ROE

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Zysk netto w tys. USD 1 404 880 1 220 530 1 205 170 909 053 1 033 000
Kapitał własny w tys. USD 15 473 200 14 599 800 14 063 600 12 630 000 11 486 800
ROE 9,08% 8,36% 8,57% 7,20% 8,99%

2022 obliczenia

ROE = Zysk netto ÷ Kapitał własny
= $1 404 880K ÷ $15 473 200K
= 9,08%


Analiza porównawcza

2022