Eversource Energy (ES)

Rotacja aktywów razem

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 12 289 300 9 863 080 8 904 430 8 526 470 8 448 200
Aktywa razem w tys. USD 53 230 900 48 492 100 46 099 600 41 123 900 38 241 300
Rotacja aktywów razem 0,23 0,20 0,19 0,21 0,22

2022 obliczenia

Rotacja aktywów razem = Przychody ze sprzedaży ÷ Aktywa razem
= $12 289 300K ÷ $53 230 900K
= 0,23


Analiza porównawcza

2022

Nazwa spółki
Symbol
Rotacja aktywów razem
Eversource Energy
ES
0,23
Centerpoint Energy Inc.
CNP
0,24
Northwestern Corp.
NWE
0,20
Unitil Corp.
UTL
0,35