Eversource Energy (ES)

Wskaźniki rentowności

Zwrot ze sprzedaży

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Marża zysku ze sprzedaży brutto 59,20% 65,81% 66,45% 64,34% 62,84%
Marża zysku operacyjnego 17,89% 20,21% 22,33% 21,46% 20,12%
Marża zysku brutto 15,18% 15,94% 17,51% 13,96% 15,74%
Marża zysku netto 11,43% 12,37% 13,53% 10,66% 12,23%

Zwrot z inwestycji

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Operacyjny ROA 4,13% 4,11% 4,31% 4,45% 4,45%
ROA 2,64% 2,52% 2,61% 2,21% 2,70%
Zwrot z kapitału całkowitego 6,17% 6,26% 6,75% 6,95% 6,99%
ROE 9,08% 8,36% 8,57% 7,20% 8,99%