Eversource Energy (ES)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 374 603 66 773 106 599 15 432 108 068
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 1 718 090 1 498 850 1 329 000 993 247 775 774
Należności w tys. USD 1 756 110 1 436 950 1 428 950 1 170 390 1 170 340
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 6 799 280 5 847 040 4 915 010 3 605 560 4 112 880
Wskaźnik płynności szybkiej 0,57 0,51 0,58 0,60 0,50

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($374 603K + $1 718 090K + $1 756 110K) ÷ $6 799 280K
= 0,57


Analiza porównawcza

2022

Nazwa spółki
Symbol
Wskaźnik płynności szybkiej
Eversource Energy
ES
0,57
Centerpoint Energy Inc.
CNP
0,75
Northwestern Corp.
NWE
0,67
Unitil Corp.
UTL
0,68