Eversource Energy (ES)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 374 603 66 773 106 599 15 432 108 068
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 1 718 090 1 498 850 1 329 000 993 247 775 774
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 6 799 280 5 847 040 4 915 010 3 605 560 4 112 880
Wskaźnik płynności gotówkowej 0,31 0,27 0,29 0,28 0,21

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($374 603K + $1 718 090K) ÷ $6 799 280K
= 0,31


Analiza porównawcza

2022

Nazwa spółki
Symbol
Wskaźnik płynności gotówkowej
Eversource Energy
ES
0,31
Centerpoint Energy Inc.
CNP
0,42
Northwestern Corp.
NWE
0,28
Unitil Corp.
UTL
0,30