Envestnet Inc. (ENV)

Rotacja aktywów trwałych

Obliczenia

2023/Q1
(31 mar 2023)
2022/Q4
(31 gru 2022)
2022/Q3
(30 wrz 2022)
2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
2021/Q4
(31 gru 2021)
2021/Q3
(30 wrz 2021)
2021/Q2
(30 cze 2021)
Przychody ze sprzedaży (ttm) w tys. USD 1 217 128 1 239 780 1 266 531 1 262 889 1 232 775 1 186 520 1 130 715 1 080 221
Property, plant and equipment w tys. USD 64 144 62 443 60 061 61 392 62 848 50 215 48 158 50 008
Rotacja aktywów trwałych 18,97 19,85 21,09 20,57 19,62 23,63 23,48 21,60

2023/Q1 obliczenia

Rotacja aktywów trwałych = Przychody ze sprzedaży (ttm) ÷ Property, plant and equipment
= $1 217 128K ÷ $64 144K
= 18,97


Analiza porównawcza

2023/Q1