Envestnet Inc. (ENV)

Wskaźnik płynności bieżącej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Aktywa obrotowe razem w tys. USD 305 232 567 276 505 199 182 503 380 906
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 327 064 288 723 236 369 203 790 343 296
Wskaźnik płynności bieżącej 0,93 1,96 2,14 0,90 1,11

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności bieżącej = Aktywa obrotowe razem ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= $305 232K ÷ $327 064K
= 0,93


Analiza porównawcza

2022