Envestnet Inc. (ENV)

Rotacja aktywów trwałych

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 1 239 780 1 186 520 998 230 900 127 812 363
Property, plant and equipment w tys. USD 62 443 50 215 47 969 53 756 44 991
Rotacja aktywów trwałych 19,85 23,63 20,81 16,74 18,06

2022 obliczenia

Rotacja aktywów trwałych = Przychody ze sprzedaży ÷ Property, plant and equipment
= $1 239 780K ÷ $62 443K
= 19,85


Analiza porównawcza

2022