Envestnet Inc. (ENV)

Rotacja aktywów razem

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 1 239 780 1 186 520 998 230 900 127 812 363
Aktywa razem w tys. USD 2 112 160 2 241 180 2 144 290 1 801 880 1 313 750
Rotacja aktywów razem 0,59 0,53 0,47 0,50 0,62

2022 obliczenia

Rotacja aktywów razem = Przychody ze sprzedaży ÷ Aktywa razem
= $1 239 780K ÷ $2 112 160K
= 0,59


Analiza porównawcza

2022