Envestnet Inc. (ENV)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 162 173 429 279 384 565 82 505 289 345
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 33 360 34 383 32 315 26 628 17 771
Należności w tys. USD 109 699 103 614 88 319 73 370 73 632
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 327 064 288 723 236 369 203 790 343 296
Wskaźnik płynności szybkiej 0,93 1,96 2,14 0,90 1,11

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($162 173K + $33 360K + $109 699K) ÷ $327 064K
= 0,93


Analiza porównawcza

2022