Enovis Corp (ENOV)

ROE

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Zysk netto w tys. USD -13 292 71 657 42 625 -527 646 140 196
Kapitał własny w tys. USD 3 448 080 4 617 380 3 543 390 3 441 430 3 269 760
ROE -0,39% 1,55% 1,20% -15,33% 4,29%

2022 obliczenia

ROE = Zysk netto ÷ Kapitał własny
= $-13 292K ÷ $3 448 080K
= -0,39%


Analiza porównawcza

2022