Enovis Corp (ENOV)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 24 295 719 370 97 068 109 632 245 019
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 76 705 168 914 182 933 161 190 227 469
Należności w tys. USD 267 380 638 700 517 006 561 865 989 418
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 565 199 1 023 580 811 658 857 314 1 199 340
Wskaźnik płynności szybkiej 0,65 1,49 0,98 0,97 1,22

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($24 295K + $76 705K + $267 380K) ÷ $565 199K
= 0,65


Analiza porównawcza

2022

Nazwa spółki
Symbol
Wskaźnik płynności szybkiej
Enovis Corp
ENOV
0,65
Flowserve Corp.
FLS
1,33
Graco Inc.
GGG
1,82
Idex Corporation
IEX
1,71
Xylem Inc
XYL
1,39