Enovis Corp (ENOV)

Rotacja zobowiązań

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów w tys. USD 693 718 2 240 640 1 782 660 1 926 400 2 533 970
Zobowiązania handlowe w tys. USD 135 628 504 173 330 251 359 782 640 667
Rotacja zobowiązań 5,11 4,44 5,40 5,35 3,96

2022 obliczenia

Rotacja zobowiązań = Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów ÷ Zobowiązania handlowe
= $693 718K ÷ $135 628K
= 5,11


Analiza porównawcza

2022