Enovis Corp (ENOV)

Rotacja zapasów

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów w tys. USD 693 718 2 240 640 1 782 660 1 926 400 2 533 970
Zapasy w tys. USD 426 643 776 295 564 822 571 558 496 535
Rotacja zapasów 1,63 2,89 3,16 3,37 5,10

2022 obliczenia

Rotacja zapasów = Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów ÷ Zapasy
= $693 718K ÷ $426 643K
= 1,63


Analiza porównawcza

2022