Enovis Corp (ENOV)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 24 295 719 370 97 068 109 632 245 019
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 76 705 168 914 182 933 161 190 227 469
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 565 199 1 023 580 811 658 857 314 1 199 340
Wskaźnik płynności gotówkowej 0,18 0,87 0,34 0,32 0,39

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($24 295K + $76 705K) ÷ $565 199K
= 0,18


Analiza porównawcza

2022

Nazwa spółki
Symbol
Wskaźnik płynności gotówkowej
Enovis Corp
ENOV
0,18
Flowserve Corp.
FLS
0,63
Graco Inc.
GGG
0,96
Idex Corporation
IEX
0,89
Xylem Inc
XYL
0,70