Copart, Inc. (CPRT)

ROE

Obliczenia

2022
(31 lip 2022)
2021
(31 lip 2021)
2020
(31 lip 2020)
2019
(31 lip 2019)
2018
(31 lip 2018)
Zysk netto w tys. USD 1 090 130 936 495 699 907 591 693 417 867
Kapitał własny w tys. USD 4 625 600 3 529 200 2 489 520 1 778 380 1 581 100
ROE 23,57% 26,54% 28,11% 33,27% 26,43%

2022 obliczenia

ROE = Zysk netto ÷ Kapitał własny
= $1 090 130K ÷ $4 625 600K
= 23,57%


Analiza porównawcza

2022