Copart, Inc. (CPRT)

Rotacja aktywów razem

Obliczenia

2022
(31 lip 2022)
2021
(31 lip 2021)
2020
(31 lip 2020)
2019
(31 lip 2019)
2018
(31 lip 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 3 500 920 2 692 510 2 205 580 2 041 960 1 805 700
Aktywa razem w tys. USD 5 308 860 4 562 140 3 455 260 2 547 620 2 307 700
Rotacja aktywów razem 0,66 0,59 0,64 0,80 0,78

2022 obliczenia

Rotacja aktywów razem = Przychody ze sprzedaży ÷ Aktywa razem
= $3 500 920K ÷ $5 308 860K
= 0,66


Analiza porównawcza

2022

Nazwa spółki
Symbol
Rotacja aktywów razem
Copart, Inc.
CPRT
0,66
Americas Car Mart, Inc.
CRMT
0,99
Carmax Inc
KMX
1,13
Openlane Inc.
KAR
0,30