Copart, Inc. (CPRT)

Wskaźnik płynności bieżącej

Obliczenia

2022
(31 lip 2022)
2021
(31 lip 2021)
2020
(31 lip 2020)
2019
(31 lip 2019)
2018
(31 lip 2018)
Aktywa obrotowe razem w tys. USD 2 202 460 1 702 610 963 759 687 167 709 116
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 440 889 421 031 356 044 282 004 277 256
Wskaźnik płynności bieżącej 5,00 4,04 2,71 2,44 2,56

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności bieżącej = Aktywa obrotowe razem ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= $2 202 460K ÷ $440 889K
= 5,00


Analiza porównawcza

2022

Nazwa spółki
Symbol
Wskaźnik płynności bieżącej
Copart, Inc.
CPRT
5,00
Americas Car Mart, Inc.
CRMT
1,57
Carmax Inc
KMX
1,20
Openlane Inc.
KAR
1,14